leftImage1
rightImage1

Da bismo bili sigurni da konstantno unapređujemo bezbednost svojih proizvoda, kao i zadovoljstvo i motivaciju korisnika i svojih zaposlenih, postavili smo sledeće strateške ciljeve, i preispitujemo njihovo ispunjavanje najmanje dvaput godišnje:

  • Uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda
  • Razvija i primenjuje HACCP sistem radi postizanja bezbednosti svojih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, zahtevima korisnika i zahtevima Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969 Rev4.
  • Povećavanje zadovoljstva korisnika ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja
  • Dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja u skladu sa principima Codex Alimentarius komisije
  • Primena pravila Dobre proizvođačke prakse (GMP)
  • Primena pravila Dobre higijenske prakse (GHP)
  • Stalno unapređenje radnih uslova, tehnologije rada i higijene u pogonima, kao i lične higijene svih zaposlenih
  • Stručno osposobljavanje zaposlenih i povećavanje njihove preduzimljivosti i inicijative
  • Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima

Ispunjavanjem postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju lični doprinos primeni i unapređenju Sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP sistema.